لیست آخرین فرصت های شغلی

راننده لیفتراک
استان شعبه برند تعداد
- آمل میهن 1
- اردبیل میهن 1
کارگر خط تولید ( أقا - اسلامشهر)
استان شعبه برند تعداد
تهران اسلامشهر میهن 50

فرآیند جذب نیرو